+36 96 821 602 | info@hofer.hu

Kategóriák

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal üzemeltetőjének adatai:

Cégnév:

Hofer Security Kft.

Székhely:

9025 Győr, Bercsényi liget 26/B

Adószám:

12981821-2-08

Cégjegyzékszám:

08-09-010937

Bankszámlaszám:

59200123-00056654

e-mail cím:

info@hofer.hu

Telefonszám:

06 96 821 602

 

A weboldal célja:

Weboldalunkat azért hoztuk létre, hogy szolgáltatásainkról és az általunk fogalmazott termékekről tájékoztatást nyújtsunk és lehetővé tegyük szerződött partnereink számára a megrendelések gyors és kényelmes összeállítását.

 

Általános tudnivalók:

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozik minden olyan szolgáltatás, amelyet a www.hofer.hu felületen keresztül nyújtunk.

Cégünk szolgáltatásainak igénybevételére lehetőség van a Weboldalunkon elektronikus úton leadott megrendeléssel is, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A honlapunkon ajánlott termékek értékesítése kizárólag telepítő vállalkozók, vagy cégek részére történik. Szolgáltatásainak egy része elérhető minden felhasználó számára, a többi viszont regisztrációhoz és belépéshez kötött.

Annak ellenére, hogy munkánk során a legnagyobb odafigyeléssel és szakmai gondossággal járunk el, előfordulhat, hogy valamilyen okból hibás ár kerül feltüntetésre egy terméknél. Ennek felismerésekor felajánljuk a tényleges áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ha bármely okból, a megrendelés mégis befogadásra került a hibás árral, akkor a hibás ár felismerését követően jogosultak vagyunk a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak. A weboldal eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

 

Szerződéskötési feltételek:

A honlapunkon bemutatott termékeket kizárólag igazolhatóan vagyonvédelmi-, illetve gyengeáramú rendszereket kivitelező vállalkozások részére értékesítjük. Az együttműködés feltételeit Telepítői Szerződésben rögzítjük.

A szerződés megkötését minden leendő ügyfelünk kezdeményezheti a honlapunkon a regisztráció elvégzésével, ezen kívül telefonon, emailben vagy személyesen. A Telepítői Szerződés minta itt letölthető.

 

Regisztráció:

A regisztrációra a nyitóoldalon található „REGISZTRÁCIÓ” menüpont alatt, az adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció érvényesítéséhez felvesszük a kapcsolatot az Ügyféllel és amennyiben megfelel a szerződéskötési feltételeinknek, kiküldésre kerülnek a regisztrációs dokumentumok. A szerződés egy példányát kérjük aláírva visszaküldeni. Az Ügyfél ezt követően e-mail üzenetben kap egy véletlenszerűen generált jelszót, amit a weboldalra belépve meg tud változtatni a „FIÓKOM” menüpontban.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett Adatkezelési nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Nem vállalunk felelősséget az Ügyfél által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért. Nem vállalunk felelősséget azért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szállítónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során valós adatokat ad meg. Gondoskodik róla, hogy azok mindig megfeleljenek a valóságak. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „FIÓKOM” menüpontban van lehetőség. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@hofer.hu címre küldött törlési kérelemmel.

 

Megrendelés:

A Weboldalon megjelenített termékek vételára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. Belépés nélkül nem láthatók árak a termékeknél. Belépés után az Ügyfél a Telepítői Szerződésének megfelelő nettó (Áfa nélküli) kedvezményes árat és az általunk ajánlott nettó eladási árat (Lista ár) láthatja.

A Weboldalon megrendelhető termékek árának változtatási jogát fenntartjuk és a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

A termékek jellemzőit, tulajdonságait a weboldala és az ott található műszaki adatlapok, leírások tartalmazzák.

Megrendeléshez - bejelentkezés után -, a kiválasztott termékeket helyezze a kívánt darabszámban a kosárba. Ha elkészült, lépjen be a KOSÁR-ba (jobb felső sarok), és ellenőrizze az árukat. Ha mindent rendben talál, töltse ki az adatlapot és küldje el a rendelést. A rendelés megtörténtéről egy automatikus visszaigazoló emailt fog kapni a regisztrált email címére. Ezután munkatársunk felveszi Önnek a kapcsolatot és visszaigazolja a megrendelést. Itt még van lehetőség módosítani a rendelésen, tekintettel a szállítási határidőre, vagy a rendelkezésre álló mennyiségre, stb.

A visszaigazolás (nem az automatikus visszaigazoló email!) a részünkről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadását jelenti, mellyel érvényes szerződés jön létre a Hofer Security Kft. és az Ügyfél között.

Amennyiben az elküldött megrendelésében hibát észlel, kérjük azonnal értesítse munkatársunkat! Nem vállalunk felelősséget a téves vagy hibás adatokkal leadott megrendelésre visszavezethető közvetlen vagy következményes károkét, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért!

Weboldalunkon digitális formában előállított termékeket is kínálunk. Ezen digitális termékek értékesítésére nem tárgyi adathordozón kerül sor. Ügyfél a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy digitális termék értékesítése esetén, fizikai termék (CD, DVD lemez) nem kerül a részére átadásra. Digitális termék megrendelése és a vételár kifizetése esetén az Ügyfél az általa megadott email címre egy általa felhasználható aktiváló kódot kap, amelynek felhasználásával az e-mailben megadott linken keresztül vagy Önmagában a kóddal tudja a digitális adattartalmat letölteni, vagy aktiválni. Ügyfél tudomásul veszi azt, hogy ilyen esetben a digitális adattartalom letöltése, aktiválása, illetve maga a cselekmény, amellyel a megrendelt digitális adattartalmat használni tudja külső weboldalakon/ eszközön történik, amelyhez internetelérés vagy speciális eszköz szükséges vagy lehet szükséges. Digitális termék vásárlása esetén az utólagos fizetés nem lehetséges.

 

Szállítás:

A Weboldalon történő rendelés esetén az Ügyfél a terméket átveheti bemutatótermünkben (9025 Győr, Bercsényi liget 26/B), vagy kérheti a házhoz szállítását. Megrendeléskor, illetve annak visszaigazolásakor az Ügyfél eldöntheti, melyik megoldást szeretné. Arra is van lehetőség, hogy a megrendelést egyenesen a felhasználási helyre szállítsuk, ezt minden esetben munkatársunkkal egyeztetni kell, ugyanis ilyenkor a csomagba nem kerülhet be semmilyen vételárat tartalmazó irat (számla, hírlevél, reklám, stb.).

Amennyiben a futár az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban díjmentesen még egyszer megkísérli a kiszállítást. A második sikertelen kézbesítést követően a rendelés visszakerül hozzánk.

Az Ügyfél kötelessége átvételkor ellenőrizni a csomagok sértetlenségét. Ha a csomag sérült, akkor a futár jelenlétében kell felbontani és jegyzőkönyvezni az állapotát. Ha erre nincs mód, meg kell tagadni az átvételt. A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag a fenti jegyzőkönyv megléte esetén tudunk elfogadni. A problémáról az Ügyfél köteles bennünket haladéktalanul értesíteni.

 

Számlázás és fizetés:

A megrendelésről a szállítás előtt számlát állítunk ki. A számla egy példányát vagy a csomagban, vagy levélben, vagy emailben juttatjuk el a Vevőhöz. A számla kiegyenlíthető készpénzzel, előre utalással,  utánvéttel, vagy utalással. Az választott fizetési módot az Ügyfél fizetési hajlandóságáról szerzett tapasztalatok alapján az Ügyfél tájékoztatása mellett jogosultak vagyunk módosítani.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elismeri, hogy az általa vásárolt termékek a vételár teljes kifizetéséig a Szállító tulajdonát képezik és azokért az ellenérték megfizetéséig a felelős őrzés szabályai szerint felel. Ha az Ügyfélnek a Szállító felé lejárt fizetési határidejű számlája van, a Szállító megtagadhatja a megrendelés teljesítését.

Az Ügyfél késedelmes, nem szerződésszerű teljesítése esetén az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító az alábbi jogi eszközökkel éljen:

A Szállító a fizetési határidő lejártát követő 8. napjától fizetési felszólító levélben értesíti az Ügyfelet. A fizetési határidő lejártát követő 30 naptári napon túli késedelem esetén a Szállító jogosult a tartozás behajtására. Az ezzel kapcsolatos költségek, ami ügyvédi munkadíj, illeték, késedelmi kamat és bírósági végrehajtói díj, illetve egyéb költség az Ügyfelet terhelik.

Késedelmes fizetés esetén a Szállító jogosult késedelmi kamat felszámítására. A késedelmi kamat mértéke, a késedelemmel érintett időszak legmagasabb jegybanki alapkamatának nyolc százalékponttal növelt értéke.

A Szállító jogosult az Ügyféllel szemben keletkező követelését harmadik személyre engedményezni, illetve a tartozás tényéről harmadik személynek felvilágosítást adni.

 

Garancia:

Az egyes termékekre vonatkozó garanciális idő a termék adatlapján kerül feltüntetésre. A garancia a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető.

Nem tartozik a garancia hatálya alá az a hiba, melyet szakszerűtlen üzembe helyezés, nem rendeltetésszerű használat, helytelen tárolás, rongálás, elemi kár, természeti csapás, vagy más külső hatás okozott.

Nem érvényesíthető a garancia, ha a termék nem azonosítható, mert nem olvasható rajta a sorozatszám. A szerviz jogosult megállapítani a garanciát befolyásoló tényezőket az átvételt követően is, ideértve az esetleges fizikai sérüléseket is.

Abban az esetben, ha kétséget kizáróan megállapítható a jogos szavatosság (garancia), a készüléket a hivatalos szervizében javíttatjuk, ha ez nem lehetséges, akkor kicseréljük. Ha a csere sem lehetséges (már nem kapható az a termék), akkor visszafizetjük a vételárat.

Ha a Szállító által közölt várható, vagy valós elkészülési idő a 14 naptári napot meghaladja, úgy a felek kölcsönösen megállapodhatnak a meghibásodott garanciális készülék más típusú készülékre történő cseréjében is, ár egyeztetéssel.


Jogérvényesítési lehetőségek:

 A hatályos jogszabályok értelmében az Ügyfél szóbeli panasszal, minőségi kifogással élhet a Szállító felé. Amennyiben a panasz kivizsgálása azonnal nem lehetséges, akkor a Szállító a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadja. A Szállító a panaszt a beérkezést követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (PTK) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen fennálló vitás kérdéseket békés úton kívánják rendezni, ha ez nem vezetne eredményre, akkor alávetik magukat a per tárgyának értékétől függően a Győri Városi Bíróság, vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság illetékességének.

A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a szolgáltatás használatára, megrendelés leadására.